Bærekraft og åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022 i Norge. Formålet med åpenhetsloven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. En vesentlig del av loven er å sikre allmenhetens tilgang på informasjon vedrørende disse forholdene og hvordan vi håndterer dem.

Åpenhetsloven (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) - Lovdata/) trådte i kraft i Norge 1. juli 2022, og satte nye krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. Den omfatter alle større norske selskaper, og innebærer en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger knyttet til risiko for menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeden og rapportere på risikoforhold og hvordan disse håndteres.

Loven skal også sikre allmenhetens tilgang til informasjon som gjelder disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem. Loven innfører en plikt til å besvare henvendelser fra organisasjoner, forbrukere og andre om spesifikke risikoforhold. Det betyr at du kan sende oss spørsmål rundt disse temaene, og få et svar innen rimelig tid og senest innen 3 uker, 2 måneder hvis ytterligere informasjon må hentes inn.

Høvl v/NutraQ AS følger Orkla sin policy for menneske- og arbeidstakerrettigheter. Du finner mer informasjon om hvordan Orkla jobber med dette på konsernets hjemmeside og i Orkla sin års- og bærekraftsrapport.

På side 92-93 og side 108-109 i års- og bærekraftsrapporten kan du lese mer om Orklas menneskerettighetspolicy, rutiner, varslingskanaler. Mer informasjon om negative konsekvenser, risiko og tiltak finner du i kapittelet om bærekraftig innkjøp på side 107-116.


Henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan sendes til: media@hovl.com